Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V SI GN-PHAN THIẾT
gi v tu PT4
gi v tu SPT2
 
GI V PHAN THIẾT-SI GN
gi v tu PT3
gi v tu SPT1
 
GIỜ TU SI GN-PHAN THIẾT
giờ tu PT4
giờ tu SPT2
 
GIỜ TU PHAN THIẾT-SI GN
giờ tu PT3
giờ tu SPT1
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu SPT1

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

 

Tu hỏa SPT1 l tu chuyn tuyến Si gn - Phan Thiết - Si gn phục vụ khch hng

Gi v

HNH KHCH CH : Gi v tu SPT1 khng bao gồm tiền ăn.  

Lưu : Tu chạy từ ga Phan Thiết nn qu khch sẽ khng thấy ga Phan Thiết, qu khch c thể tham khảo gi v từ Phan Thiết tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ Phan Thiết tới Si gn. Tu SPT1 chủ yếu c cc hạng v: NML. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

  Loại chỗ Gi v
A2T Ngồi mềm xe 2 tầng 151.000 ₫
A2TL Ngồi mềm xe 2 tầng điều ha 158.000 ₫
AnLT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 291.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 256.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 236.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 201.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 251.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 221.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 191.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 226.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 196.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 171.000 ₫
GP Ghế phụ 93.000 ₫
NC Ngồi cứng 116.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều ho 136.000 ₫
NM Ngồi mềm 151.000 ₫
NML Ngồi mềm điều ho 181.000 ₫
NML4V Ngồi mềm điều ho V4 201.000 ₫
  (Gi v trn đ bao gồm bảo hiểm v thuế gi trị gia tăng)  

 

Ghi ch cc k hiệu:

NC: ghế ngồi cứng

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm điều ha

NML: ghế ngồi mềm

BnT1: Giường cứng tầng 1

BnT2: Giường cứng tầng 2

BnT3: Giường cứng tầng 3

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1

AnT2: Giường mềm tầng 2

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o