Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GIỜ TU SI GN-HUẾ
giờ tu SH2
 
GIỜ TU HUẾ-SI GN
giờ tu SH1
GI V SI GN-HUẾ
gi v tu SH2
 
GI V HUẾ-SI GN
gi v tu SH1
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu SH2  Si gn Huế

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

 

Tu SE22 l tu chuyn tuyến Huế - Si gn

Bảng giờ Tu SE22

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Si Gn 0 12:05 12:05
Bin Ha 29 12:46 12:43
Long Khnh 77 13:46 13:43
Bnh Thuận 175 15:39 15:34
Ma Lm 193 16:00 15:55
Sng Mao 242 16:48 16:45
Thp Chm 318 18:06 18:03
Ng Ba 362 18:55 18:49
Nha Trang 411 19:54 19:46
Ninh Ho 445 20:44 20:33
Gi 472 21:13 21:08
Tuy Ho 528 22:17 22:12
Diu Tr 630 00:11 23:56
Bồng Sơn 709 01:32 01:29
Đức Phổ 758 02:28 02:25
Quảng Ngi 798 03:17 03:12
Ni Thnh 836 04:06 04:03
Tam Kỳ 861 04:40 04:33
Ph Cang 884 05:05 05:02
Tr Kiệu 901 05:24 05:21
Đ Nẵng 935 06:22 06:07
Lăng C 971 08:08 08:03
Huế 1038 10:23 10:23
 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o