Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GIỜ TU SI GN-HUẾ
giờ tu SH2
 
GIỜ TU HUẾ-SI GN
giờ tu SH1
GI V SI GN-HUẾ
gi v tu SH2
 
GI V HUẾ-SI GN
gi v tu SH1
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu SH1 Huế Si gn

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Tu SE21 l tu chuyn tuyến Huế - Si gn

Bảng giờ Tu SE21

 
Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Huế 0 06:40 06:40
Lăng C 67 08:05 08:00
Đ Nẵng 103 09:35 09:20
Tr Kiệu 137 10:20 10:17
Ph Cang 154 10:38 10:35
Tam Kỳ 177 11:18 11:02
Ni Thnh 202 12:07 11:47
Quảng Ngi 240 12:53 12:48
Đức Phổ 280 13:40 13:37
Bồng Sơn 329 14:31 14:28
Diu Tr 408 16:05 15:50
Tuy Ho 510 18:04 17:59
Gi 566 19:18 19:15
Ninh Ho 593 19:46 19:43
Nha Trang 627 20:34 20:26
Ng Ba 676 21:41 21:38
Thp Chm 720 22:30 22:25
Sng Mao 796 00:22 23:47
Ma Lm 845 01:33 01:11
Bnh Thuận 863 01:55 01:50
Long Khnh 961 04:07 04:04
Bin Ha 1009 05:09 05:06
Si Gn 1038 05:50 05:50

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o