Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tàu | Bảng giá vé tàu | Liên hệ | Du lịch | Cho thuê xe
VÉ TÀU HỎA
Bảng giá vé tàu hỏa Bảng giá vé tàu hỏa
Bảng giờ tàu hỏa Bảng giờ tàu hỏa
Tuyến Tàu Hà nội - Sapa Tuyến Tàu Hà nội - Sapa
Tuyến Tàu Thống Nhất Tuyến Tàu Thống Nhất
Tuyến Tàu Địa Phương Tuyến Tàu Địa Phương
Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế
 
Vé tàu thống nhất
SE1 SE1 Tàu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tàu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tàu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tàu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tàu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tàu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tàu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tàu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tàu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tàu chậm nhất SG-HN
 
 
Vé tàu Lào Cai - Sapa
SP1 SP1 Tàu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tàu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tàu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tàu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tàu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tàu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tàu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tàu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tàu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tàu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tàu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tàu chậm nhất LC-HN
 
 
Vé tàu Hà nội - Vinh - Hà nội
NA1 NA1 Tàu Hà nội - Vinh
NA2 NA2 Tàu Vinh - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Huế - Hà nội
HN1 HN1 Tàu Hà nội - Huế
HN2 HN2 Tàu Huế - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Đà nẵng
SE19 SE19 Tàu Hà nội - Đà nẵng
SE20 SE20 Tàu Đà nẵng - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Thanh Hóa
TH1 Tàu HN - Thanh Hóa
TH2 TH2 Tàu Thanh Hóa - HN
 
Vé tàu Hà nội - Yên Bái
YB1 Tàu HN - Yên Bái
YB2 YB2 Tàu Yên Bái - HN
 
 
 
Thông tin Hữu ích
 
 
 
 

Số lượng khách truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THÔNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ vé tàu cao cấp Dịch vụ vé tàu cao cấp
Quy định miễn giảm vé Quy định miễn giảm vé
Quy định mua vé Quy định mua vé
Quy định trả đổi vé Quy định trả đổi vé
Quy định gửi nhận hàng Quy định gửi nhận hàng
Danh bạ ga tàu hỏa Danh bạ ga tàu hỏa
 
 
     

Dịch vụ vé tàu cao cấp

Quy định miễn giảm vé

Quy định mua vé

Quy định trả đổi vé

Quy định gửi nhận hàng

Danh bạ ga tàu hỏa

Tuyến tàu Địa phương

 

Tuyến tàu du lịch Hà nội - Sapa - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
Tàu Du lịch
SP1 Hà nội - Lào Cai
SP2 Lào Cai - Hà nội
SP3 Hà nội - Lào Cai
SP4 Lào Cai - Hà nội
SP5 Hà nội - Lào Cai
SP6 Lào Cai - Hà nội
SP7 Hà nội - Lào Cai
SP8 Lào Cai - Hà nội
Tàu chậm
LC1 Hà nội - Lào Cai
LC2 Lào Cai - Hà nội
LC3 Hà nội - Lào Cai
LC4 Lào Cai - Hà nội
Tàu tăng cường ( chạy vào dịp cao điểm)
LC5 Hà nội - Lào Cai
LC6 Lào Cai - Hà nội
LC7 Hà nội - Lào Cai
LC8 Lào Cai - Hà nội
LC9 Hà nội - Lào Cai
LC10 Lào Cai - Hà nội
   

 

 

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Hải phòng - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu HP1 Hà nội - Hải phòng
Tàu LP3 Hà nội - Hải phòng
Tàu LP5 Hà nội - Hải phòng
Tàu LP7 Hà nội - Hải phòng
Tàu HP2 Hải phòng - Hà nội
Tàu LP2 Hải phòng - Hà nội
Tàu LP6 Hải phòng - Hà nội
Tàu LP8 Hải phòng - Hà nội

 

 

Tuyến tàu du lịch Hà nội - Vinh - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
Tàu chạy hàng ngày
NA1 Hà nội - Vinh
NA2 Vinh - Hà nội
Tàu tăng cường ( chạy vào dịp cao điểm)
NA3 Hà nội - Vinh
NA4 Vinh - Hà nội
NA5 Hà nội - Vinh
NA6 Vinh - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Huế - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu HN1 Hà nội - Huế
Tàu HN2 Huế - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Đà nẵng - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu SE19 Hà nội - Đà nẵng
Tàu SE20 Đà nẵng - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Thanh Hóa - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu TH1 Hà nội - Thanh Hóa
Tàu TH2 Thanh Hóa - Hà nội

 

 

Tuyến tàu Hà nội - Yên Bái - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu YB1 Hà nội - Yên Bái
Tàu YB2 Yên Bái - Hà nội

 

Tuyến tàu Hà nội - Đồng Hới - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu DH1 Hà nội - Đồng Hới
Tàu DH2 Đồng Hới - Hà nội

 

Tuyến tàu Hà nội - Lạng Sơn - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu ĐĐ3 Hà nội - Lạng Sơn
Tàu ĐĐ4 Lạng Sơn - Hà nội
Tàu M3 Hà nội - Lạng Sơn
Tàu M4 Lạng Sơn - Hà nội
   

 

Tuyến tàu Hà nội - Thái Nguyên - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu QT1 Hà nội - Thái Nguyên
Tàu QT2 Thái Nguyên - Hà nội
Tàu QT3 Hà nội - Thái Nguyên
Tàu QT4 Thái Nguyên - Hà nội
   

 

Tuyến tàu Hà nội - Hạ long - Hà nội

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu R157 Hà nội - Hạ Long
Tàu R158 Hạ long - Hà nội
   

 

Tuyến tàu Vinh - Đồng Hới - Vinh

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu VĐ31 Vinh - Đồng Hới
Tàu VĐ32 Đồng Hới - Vinh
   

 

Tuyến tàu Đồng Hới - Huế - Đồng Hới

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu ĐH41 Đồng Hới - Huế
Tàu ĐH42 Huế - Đồng Hới
   

 

Tuyến tàu Sài gòn - Huế - Sài gòn

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu SE21 Huế - Sài gòn
Tàu SE22 Sài gòn - Huế
   

 

Tuyến tàu Sài gòn - Quy Nhơn - Sài gòn

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu SE25 Quy Nhơn - Sài gòn
Tàu SE26 Sài gòn - Quy Nhơn
   

 

Tuyến tàu Sài gòn - Nha Trang - Sài gòn

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu SNT1 Nha Trang - Sài gòn
Tàu SNT2 Sài gòn - Nha Trang
Tàu SN3 Nha Trang - Sài gòn
Tàu SN4 Sài gòn - Nha Trang
   

 

Tuyến tàu Sài gòn - Phan Thiết - Sài gòn

(Bấm vào link dưới đây để kiểm tra)

Tên tàu Lộ trình
 
Tàu SPT1 Phan Thiết - Sài gòn
Tàu SPT2 Sài gòn - Phan Thiết
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hộp thư góp ý

 

 

o