Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - YN BI
Gi v tu Hỏa Tu YB1
 
GI V YN BI - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu YB2
 
GIỜ TU H NỘI-YN BI
Giờ tu Hỏa Tu YB1
 
GIỜ TU YN BI-H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu YB2
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tu YB2 Yn Bi - H nội chạy hng ngy

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

 

Tu YB2 l tu hỏa chuyn tuyến H nội Yn Bi, chạy chậm hơn cc tu nhanh tuyến H nội Lo Cai. Qu khch c thể tham khảo cc tu H nội Lo Cai để tm hiểu v tu H nội Yn Bi.

  

Gi v p dụng

HNH KHCH CH : Gi v tu YB2 khng bao gồm tiền ăn. Tu YB2 l tu chạy hng ngy trn lộ trnh H nội - Yn Bi - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga Yn Bi nn qu khch sẽ khng thấy ga Yn Bi, qu khch c thể tham khảo gi v từ Yn Bi tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ Yn Bi tới H nội. Tu YB2 chủ yếu c cc hạng v: NC, NCL, NML (xin mời bấm tại đy xem bảng k hiệu).  Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Yn Bi - H Nội 155 06:55 12:05
Văn Ph - H Nội 148 07:10 12:05
Đoan Thượng - H Nội 141 07:26 12:05
Ấm Thượng - H Nội 131 07:43 12:05
Vũ Ẻn - H Nội 118 08:05 12:05
Ch Chủ - H Nội 108 08:21 12:05
Ph Thọ - H Nội 99 08:37 12:05
Tin Kin - H Nội 91 09:05 12:05
Phủ Đức - H Nội 82 09:23 12:05
Việt Tr - H Nội 73 09:42 12:05
Vĩnh Yn - H Nội 54 10:09 12:05
Phc Yn - H Nội 39 10:30 12:05 
Thạch Lỗi - H Nội 33 10:41 12:05
Đng Anh - H Nội 21 10:59 12:05
Yn Vin - H Nội 11 11:21 12:05
Gia Lm - H Nội 5 11:45 12:05 
Long Bin - H Nội 2 11:56 12:05

 

Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 

 

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o