Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - HẢI PHNG
Gi v tu Hỏa Tu HP1
Gi v tu Hỏa Tu LP3
Gi v tu Hỏa Tu LP5
Gi v tu Hỏa Tu LP7
 
GI V HẢI PHNG - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu HP2
Gi v tu Hỏa Tu LP2
Gi v tu Hỏa Tu LP6
Gi v tu Hỏa Tu LP8
 
GIỜ TU H NỘI-HẢI PHNG
Giờ tu Hỏa Tu HP1
Giờ tu Hỏa Tu LP3
Giờ tu Hỏa Tu LP5
Giờ tu Hỏa Tu LP7
 
GIỜ TU HẢI PHNG-H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu HP2
Giờ tu Hỏa Tu LP2
Giờ tu Hỏa Tu LP6
Giờ tu Hỏa Tu LP8
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Hải phng

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu HP1

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu LP3

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu LP5

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu LP7

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu HP2

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu LP2

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu LP6

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu LP8

Cc trường hợp được giảm gi v hnh khch .
+ Giảm 50% gi v cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi trn v được cấp chỗ ngồi hoặc chỗ nằm theo loại v đ mua với điều kiện phải c người lớn đi km v v phải  cng  toa với hnh khch đi cng..
+ Giảm 10% gi v trn cc tu khch nhanh cho
học sinh , sinh vin ( Đối  với tu thường đại phương th giảm 25%  ga  v ngồi, 10% ga v gường nằm )
+ Giảm 5% cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở ln.
+ Giảm 10% gi v đối với thương binh.
+ Giảm 90% gi v đối với b mẹ Việt Nam anh hng.
+ Giảm 10% gi v đối với học sinh trường SOS v học sinh cc trường khuyết tật.
+ Giảm 15% gi v trn cc tu khch nhanh cho CBCNV ngnh ĐS hiện đang cng tc v đ nghỉ hưu c thẻ ưu đi giảm gi .( Đối  với tu thường địa phương th giảm 50%  ga  v ngồi ,15% ga v gường nằm )
+
Giảm  gi v cho cc đon tập thể :        - Từ 20 đến 29 người giảm 2% gi v  .
                                                                - Từ 30 đến 39 người giảm 4% ga v  .
                                                                - Từ 40 đến 49 người giảm 8% ga v  .
                                                                - Từ 50 người trở ln giảm 10% ga v  .

 

Hướng dẫn thủ tục bn v v đi tu đối với cc đối tượng được ưu đi giảm gia.

1- Khi bn v giảm gi cho B mẹ Việt Nam anh hng cc ga căn cứ vảo giấy chứng nhận của Nh nước phong tặng danh hiệu "B mẹ Việt Nam anh hng" v chứng minh thư nhn dn để bn v. Khi đi trn tu cc tổ cng tc trn tu cng căn cứ vo giấy tờ để kiểm tra. Nếu trường hợp khng c chứng minh thư th phải c giấy chứng nhận của Uỷ ban nhn dn x hoặc phường chứng nhận. Trường hợp đon B mẹ Việt Nam anh hng đi tập thể trn 50 người th cũng chỉ giảm gi 90% như quy định trn.
2- Khi bn v giảm gi cho thương binh khng kể cấp hạng cc ga căn cứ vo thẻ thương binh để bn v. Khi đi trn tu cc tổ cng tc trn tu cũng căn cứ vo giấy tờ trn để kiểm tra.
3- Đối với cc trường hợp quy định tại 2 điểm trn nếu c người đi km để phục vụ th người đi km phải mua v như hnh khch đi tu.
4- Đối với những người tn tật mua v giảm gi chỉ p dụng cho học sinh cc trường "khuyết tật", trường "SOS", khi học sinh của cc trường ny mua v đi tu chỉ cần xuất trnh thẻ học sinh v giấy giới thiệu của nh trường c ghi l trường khuyết tật, SOS..
5- Đối với trẻ em c độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi trn khi mua v ngồi cứng, ngồi mềm, nằm cứng, nằm mềm để đi tầu (khng kể tu Thống Nhất hay tu địa phương) đếu được giảm gi 50% v được cấp 1 chỗ ngồi hoặc một giường nằm theo số tiền đ trả. Cch tnh tiền v để bn cho đối tượng trn nh ga căn cứ vo bảng gi v tnh sn chia đi sau đ quy trn . Trường hợp trẻ em c độ tuổi trn đi tập thể từ 50 người trở ln th chỉ được miễn giảm 50% gi v.
6- Người cao tuổi từ 65 trở ln, căn cứ vo chứng minh thư để bn v miễn giảm.
7-Đối với học sinh , sinh vin khi mua v giảm gi xuất trnh thẻ học sinh v CMT  để mua v v khi nhn vin của đường sắt kiểm tra v
8-Đối với CBCNV ngnh ĐS hiện đang cng tc v đ nghỉ hưu khi mua v xuất trnh thẻ ưu đi giảm gi v CMT .
9-Đối với hnh khch mua v  cần c giấy đề nghị mua v v danh sch đi tu tập thể  cơ quan ,đơn vị gửi cho  Đường sắt . Tổ chức đi  tu tập thể  phải đi cng chuyn tu, cng ga đi, c đại diện để giải quyết cc vấn đề pht sinh suốt hnh trnh .
10- Tất cả cc đối tượng mua v giảm gi theo quy định trn khi đi tầu đều được hưởng chế độ bảo hiểm .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o