Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
     

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Tuyến tu H nội - Lo Cai (Sapa) l một trong những tuyến tu bận rộn nhất do Lo Cai, Sapa vừa l điểm du lịch nổi tiếng, vừa l điểm mua sắm, bun bn bin giới. Đy l tuyến tu được đầu tư rất tốt về toa tu đẹp, dịch vụ tốt nhất. Tuy nhin từ khi đường cao tốc Nội Bi - Lo Cai đưa vo khai thc, với thời gian vận chuyển bằng t nhanh hơn (thời gian đi t từ H nội đến Sapa chỉ mất c 5 tiếng) nn vận chuyển bằng t đ ngy cng pht triển, vượt cả tu hỏa rất nhiều. Số lượng tu vận chuyển tu hỏa đi Lo Cai Sapa cũng đ giảm, tạm dừng tu LC1, LC2, SP5, SP6. Tuy nhin ưu điểm của tu hỏa so với t chnh l sự an ton, v vẫn được khch đi du lịch lựa chọn.

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

Tuyến tu du lịch H nội - Sapa - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
Tu Du lịch
SP1 H nội - Lo Cai
SP2 Lo Cai - H nội
SP3 H nội - Lo Cai
SP4 Lo Cai - H nội
SP5 H nội - Lo Cai
SP6 Lo Cai - H nội
SP7 H nội - Lo Cai
SP8 Lo Cai - H nội
Tu chậm
LC1 H nội - Lo Cai
LC2 Lo Cai - H nội
LC3 H nội - Lo Cai
LC4 Lo Cai - H nội
Tu tăng cường ( chạy vo dịp cao điểm)
LC5 H nội - Lo Cai
LC6 Lo Cai - H nội
LC7 H nội - Lo Cai
LC8 Lo Cai - H nội
LC9 H nội - Lo Cai
LC10 Lo Cai - H nội
   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o