Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Quy định cc đối tượng miễn giảm gi v tu hỏa

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
Quy định miễn giảm gi v đường sắt

 

 

Cc quy định dưới đy khng cn hiệu lực thi hnh

 

Mức miễn, giảm gi v, đối tượng chnh sch x hội được miễn giảm gi v thực hiện theo quy định của Chnh phủ.

Quy định cc đối tượng miễn giảm gi v

- Giảm 90% gi v  B mẹ Việt Nam anh hng

- Giảm 10% gi v cho Thương binh

- Giảm 10% gi v cho Học sinh, sinh vin

- Giảm 10% gi v cho Người cao tuổi từ 65 trở ln

 - Giảm 50% gi v cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi v được bố tr chỗ ring

- Giảm gi tập thể

+ Giảm 02% gi v cho tập thể c từ 20 người đến 29 người

+ Giảm 04% gi v cho tập thể c từ 30 người đến 39 người

+ Giảm 08% gi v cho tập thể c từ 40 người đến 49 người

+ Giảm 10% gi v cho tập thể c từ 50 người trở ln

- Miễn v cho trẻ em dưới 5 tuổi (c người lớn đi km v sử dụng chỗ chung người lớn)

- Đối với học sinh đi thi v nhập học vo cc trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học v dạy nghề v thn nhn đi cng trn tất cả cc đon tu khch đều được giảm 10% gi v. Thời hạn p dụng đến hết ngy 31/12/2010

Mỗi giấy bo thi học sinh được mua 01 v giảm gi v được mua thm 01 v giảm gi cho thn nhn đi cng (nếu c) cho cả lượt đi v lượt về

Ring giấy bo nhập học học sinh được mua 01 v giảm gi cho một lượt đi v được mua thm 01 v giảm gi cho thn nhn đi cng (nếu c)

 

Giảm 15% gi v trn cc tu khch nhanh cho CBCNV ngnh ĐS hiện đang cng tc v đ nghỉ hưu c thẻ ưu đi giảm gi .( Đối  với tu thường địa phương th giảm 50%  ga  v ngồi ,15% ga v gường nằm )

Giảm 10% gi v đối với học sinh trường SOS v học sinh cc trường khuyết tật.

 

Ưu tin mua v đi tu

Đối tượng được ưu tin mua v được quy định theo thứ tự ưu tin sau đy:

1. Người c bệnh hiểm ngho c yu cầu của cơ quan y tế phải nhanh chng chuyển đi;

2. Thương binh, bệnh binh;

3. Người khuyết tật;

4. Phụ nữ c thai;

5. Người đi tu km trẻ nhỏ dưới 24 thng tuổi;

6. Người gi trn 70 tuổi;

7. Cn bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, cng an; nh bo đi cng tc khẩn cấp.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o