Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu Hỏa Tu YB1 H nội - Yn Bi chạy hng ngy

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

 

Tu YB1 l tu hỏa chuyn tuyến H nội Yn Bi, chạy chậm hơn cc tu nhanh tuyến H nội Lo Cai. Qu khch c thể tham khảo cc tu H nội Lo Cai để tm hiểu v tu H nội Yn Bi.

Bảng giờ tu YB1

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Đng Anh th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Đng Anh.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Đng Anh th giờ tu đến l 14h00 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 14h03, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Yn Bi l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 
Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội 0 13:15 13:15
Long Bin 2 13:27 13:24
Gia Lm 5 13:42 13:35
Yn Vin 11 13:55 13:53
Đng Anh 21 14:16 14:14
Thạch Lỗi 33 14:33 14:31
Phc Yn 39 14:44 14:42
Vĩnh Yn 54 15:4 15:2
Việt Tr 73 15:30 15:28
Phủ Đức 82 15:48 15:46
Tin Kin 91 16:5 16:3
Ph Thọ 99 16:26 16:19
Ch Chủ 108 16:43 16:41
Vũ Ẻn 118 17:0 16:58
Ấm Thượng 131 17:22 17:20
Đoan Thượng 141 17:40 17:38
Văn Ph 148 17:56 17:54
Yn Bi 155 18:10 18:10
 

 

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o