Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Quy định về vận chuyển hng ha trn tu hỏa

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Quy định về hnh l

1. Trọng lượng hnh l xch tay được miễn cước
 Mua cả v hnh khch: 20kg
 Trẻ em mua nửa v: 10kg
2. Hnh l, bao gửi:
 Phải được bao bọc, đng gi chắc chắn để hạn chế hư hỏng trong qu trnh vận chuyển.
3. Hng ha cấm mang theo người:
 Hng nguy hiểm: vũ kh, cng cụ hỗ trợ m khng c giấy php sử dụng. Những chất gy mất vệ sinh, lm bẩn toa xe, thi hi, hi cốt, hng ha cấm lưu thng, động vật sống (trừ ch cảnh, mo chim c cảnh nhưng phải c trang bị thch hợp để giữ vệ sinh, khng gy ảnh hưởng đến người xung quanh), vật cồng kềnh lm trở ngại việc đi lại trn tu, lm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
4. Hnh l xch tay qu mức quy định, hnh l k gửi khng c v hoặc c v khng hợp lệ:
* Pht hiện ở ga đi: Nếu toa hnh l khng cn chỗ th hnh khch phải mua v bổ sung bằng 1.5 lần gi cước cơ bản v hnh khch phải tự bảo quản số hnh l ny trn toa xe khch.
* Pht hiện ở ga đến: Hnh khch phải mua v bổ sung bằng 2 lần gi cước cơ bản về hnh l tương ứng với đon tu đ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o