Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tàu | Bảng giá vé tàu | Liên hệ | Du lịch | Cho thuê xe
VÉ TÀU HỎA
Bảng giá vé tàu hỏa Bảng giá vé tàu hỏa
Bảng giờ tàu hỏa Bảng giờ tàu hỏa
Tuyến Tàu Hà nội - Sapa Tuyến Tàu Hà nội - Sapa
Tuyến Tàu Thống Nhất Tuyến Tàu Thống Nhất
Tuyến Tàu Địa Phương Tuyến Tàu Địa Phương
Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế
 
Vé tàu thống nhất
SE1 SE1 Tàu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tàu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tàu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tàu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tàu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tàu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tàu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tàu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tàu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tàu chậm nhất SG-HN
 
 
Vé tàu Lào Cai - Sapa
SP1 SP1 Tàu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tàu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tàu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tàu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tàu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tàu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tàu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tàu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tàu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tàu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tàu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tàu chậm nhất LC-HN
 
 
Vé tàu Hà nội - Vinh - Hà nội
NA1 NA1 Tàu Hà nội - Vinh
NA2 NA2 Tàu Vinh - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Huế - Hà nội
HN1 HN1 Tàu Hà nội - Huế
HN2 HN2 Tàu Huế - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Đà nẵng
SE19 SE19 Tàu Hà nội - Đà nẵng
SE20 SE20 Tàu Đà nẵng - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Thanh Hóa
TH1 Tàu HN - Thanh Hóa
TH2 TH2 Tàu Thanh Hóa - HN
 
Vé tàu Hà nội - Yên Bái
YB1 Tàu HN - Yên Bái
YB2 YB2 Tàu Yên Bái - HN
 
 
 
Thông tin Hữu ích
 
 
 
Tham quan Hà nội 1 ngày

Số lượng khách truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THÔNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ vé tàu cao cấp Dịch vụ vé tàu cao cấp
Quy định miễn giảm vé Quy định miễn giảm vé
Quy định mua vé Quy định mua vé
Quy định trả đổi vé Quy định trả đổi vé
Quy định gửi nhận hàng Quy định gửi nhận hàng
Danh bạ ga tàu hỏa Danh bạ ga tàu hỏa
 
     

Dịch vụ vé tàu cao cấp

Quy định miễn giảm vé

Quy định mua vé

Quy định trả đổi vé

Quy định gửi nhận hàng

Danh bạ ga tàu hỏa

 

Tàu SE21 là tàu chuyên tuyến Huế - Sài gòn

Bảng giờ Tàu SE21

 
Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Huế 0 06:40 06:40
Lăng Cô 67 08:05 08:00
Đà Nẵng 103 09:35 09:20
Trà Kiệu 137 10:20 10:17
Phú Cang 154 10:38 10:35
Tam Kỳ 177 11:18 11:02
Núi Thành 202 12:07 11:47
Quảng Ngãi 240 12:53 12:48
Đức Phổ 280 13:40 13:37
Bồng Sơn 329 14:31 14:28
Diêu Trì 408 16:05 15:50
Tuy Hoà 510 18:04 17:59
Giã 566 19:18 19:15
Ninh Hoà 593 19:46 19:43
Nha Trang 627 20:34 20:26
Ngã Ba 676 21:41 21:38
Tháp Chàm 720 22:30 22:25
Sông Mao 796 00:22 23:47
Ma Lâm 845 01:33 01:11
Bình Thuận 863 01:55 01:50
Long Khánh 961 04:07 04:04
Biên Hòa 1009 05:09 05:06
Sài Gòn 1038 05:50 05:50
 

Giá vé Tàu SE21

 

Vé tàu SE21 Huế - Sài gòn

 
  Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà tầng 1 1.196.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà tầng 2 1.152.000 ₫
AnLv1 Nằm mềm điều hoà tầng 1 (VIP) 1.608.000 ₫
AnLvT1 Nằm mềm điều hoà tầng 1 (VIP) 1.258.000 ₫
AnLvT2 Nằm mềm điều hoà tầng 2 (VIP) 1.214.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 1.018.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 983.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà tầng 1 1.086.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà tầng 2 1.019.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà tầng 3 878.000 ₫
BnLvT1 Nằm cứng điều hoà tầng 1 (VIP) 1.142.000 ₫
BnLvT2 Nằm cứng điều hoà tầng 2 (VIP) 1.071.000 ₫
BnLvT3 Nằm cứng điều hoà tầng 3 (VIP) 922.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 977.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 919.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 796.000 ₫
GP Ghế phụ 361.000 ₫
NC Ngồi cứng 451.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 543.000 ₫
NM Ngồi mềm 505.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 703.000 ₫
NML4V Ngồi mềm điều hoà V4 748.000 ₫
  (Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)  
 
 
 
Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2

GP: ghế phụ

 

Các tàu Sài gòn - Huế - Sài gòn khác:


 

Tàu SE21

Tàu SE22

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hộp thư góp ý

Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT
 

 

o