Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Tu TN1 chạy hng ngy

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Bảng giờ tu TN1 chạy hng ngy

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 14h09 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 14h12, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Si gn l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

 
Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội 0 13:10 13:10
Gip Bt 4 13:26 13:23
Phủ L 56 14:30 14:20
Nam Định 87 15:10 15:05
Ninh Bnh 115 15:48 15:43
Bỉm Sơn 141 16:23 16:20
Thanh Ho 175 17:16 17:11
Minh Khi 197 17:41 17:38
Chợ Sy 279 19:00 18:57
Vinh 319 19:52 19:40
Yn Trung 340 20:20 20:15
Hương Phố 387 21:25 21:15
Đồng L 436 22:46 22:41
Đồng Hới 522 00:39 00:19
Đng H 622 02:20 02:17
Huế 688 03:47 03:39
Lăng C 755 05:27 05:24
Đ Nẵng 791 07:09 06:49
Tr Kiệu 825 07:54 07:51
Ph Cang 842 08:12 08:09
Tam Kỳ 865 08:39 08:36
Ni Thnh 890 09:09 09:06
Quảng Ngi 928 10:10 09:52
Đức Phổ 968 11:06 11:03
Bồng Sơn 1017 11:58 11:55
Diu Tr 1096 13:38 13:18
Tuy Ho 1198 15:33 15:16
Gi 1254 16:36 16:33
Ninh Ho 1281 17:09 17:02
Nha Trang 1315 17:55 17:43
Ng Ba 1364 18:52 18:47
Thp Chm 1408 19:36 19:33
Sng Mao 1484 20:55 20:52
Ma Lm 1533 21:45 21:42
Bnh Thuận 1551 22:53 22:02
Suối Kiết 1603 23:54 23:52
Long Khnh 1649 00:48 00:45
Bin Ha 1697 01:49 01:46
Si Gn 1726 02:30 02:30

 

 

 

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o