Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Tuyến tu đang vận hnh:

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE2

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE4

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE6

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE8

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN2

 

Tuyến tu tăng cường (chỉ vận hnh vo lc cao điểm, ngy tết):

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE10

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE12

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE16

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN10

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN12

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN18

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN4

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN6

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN8

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

 

H nội - Lo Cai

Lo Cai - H nội

 

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

 

 

H nội - Phủ l

H nội - Nam Định

H nội - Ninh Bnh

H nội - Bỉm Sơn

H nội - Thanh Ha

Phủ L - H nội

Nam Định - H nội

Ninh Bnh - H nội

Bỉm Sơn - H nội

Thanh Ha - H nội

H nội - Chợ Sy

H nội - Vinh

H nội - Yn Trung

H nội - Hương Phố

H nội - Đồng L

H nội - Đồng Hới

H nội - Đng H

Chợ Sy - H nội  

Vinh - H nội

Yn Trung - H nội  

Hương Phố - H nội

Đồng L - H nội

Đồng Hới - H nội

Đng H - H nội

H nội - Huế

H nội - Lăng C

H nội - Đ nẵng

H nội - Tam Kỳ

Huế - H nội

Lăng C - H nội

Đ Nẵng - H nội  

Tam Kỳ - H nội

H nội - Ni Thnh

H nội - Quảng Ngi

H nội - Diu Tr

H nội - Tuy Ha

H nội - Nha Trang

Ni Thnh- H nội

Quảng Ngi - H nội

Diu Tr - H nội 

Tuy Ha - H nội

Nha Trang - H nội

H nội - Thp Chm

H nội - Mương Mn

H nội - Bin Ha

H nội - Si gn

Thp Chm - H nội

Mương Mn - H nội

Bin Ha - H nội

Si gn - H nội

1. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội - Si gn

Si gn - H nội

Si gn - Bin Ha

Si gn - Mương Mn

Si gn - Thp Chm

H nội - Si gn

Bin Ha - Si gn

Mương Mn - Si gn

Thp Chm - Si gn

Si gn - Nha Trang

Si gn - Tuy Ha

Si gn - Diu Tr

Si gn - Quảng Ngi

Si gn - Ni Thnh

Nha Trang - Si gn

Tuy Ha - Si gn

Diu Tr - Si gn

Quảng Ngi - Si gn

Ni Thnh - Si gn

Si gn - Tam Kỳ

Si gn - Đ nẵng

Si gn - Lăng C

Si gn - Huế

Tam Kỳ - Si gn

Đ nẵng - Si gn

Lăng C - Si gn

Huế - Si gn

Si gn - Đng H

Si gn - Đồng Hới

Si gn - Đồng L

Si gn - Hương Phố

Si gn - Yn Trung

Si gn - Vinh

Si gn - Chợ Sy

Đng H - Si gn

Đồng Hới - Si gn

Đồng L - Si gn

Hương Phố - Si gn

Yn Trung - Si gn

Vinh - Si gn

Chợ Sy - Si gn

Si gn - Thanh Ha

Si gn - Bỉm Sơn

Si gn - Ninh Bnh

Si gn - Hương Phố

Si gn - Nam Định

Si gn - Phủ L

Thanh Ha - Si gn

Bỉm Sơn - Si gn

Ninh Bnh - Si gn

Hương Phố - Si gn

Nam Định - Si gn

Phủ L - Si gn

 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o