Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ

Hnh khch ch : Gi v tu SE2 khng bao gồm tiền ăn. Gi v trn tnh theo chiều từ cc ga về đến ga H Nội

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

.

Bảng gi v tu SE2 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Nam Định 0 0 0 0 0 0
H Nội 39 58 54 47 59 58

  

  
 
Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE6 khng bao gồm tiền ăn.

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

 

Bảng gi v tu SE6 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Nam Định 0 0 0 0 0 0
H Nội 36 54 51 43 54 54

  

 

 

Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE8 khng bao gồm tiền ăn.

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

 

Bảng gi v tu SE8 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Cứng Ngồi cứng ĐH Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0
H Nội 27 36 39 58 54 47 59 58

  

 

 

Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu TN2 khng bao gồm tiền ăn.

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

 

Bảng gi v tu TN2 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Cứng Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH
Nam Định 23 45 41 36
H Nội 23 45 41 36

 

 

  

Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

 

H nội - Lo Cai

Lo Cai - H nội

 

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

 

 

H nội - Phủ l

H nội - Nam Định

H nội - Ninh Bnh

H nội - Bỉm Sơn

H nội - Thanh Ha

Phủ L - H nội

Nam Định - H nội

Ninh Bnh - H nội

Bỉm Sơn - H nội

Thanh Ha - H nội

H nội - Chợ Sy

H nội - Vinh

H nội - Yn Trung

H nội - Hương Phố

H nội - Đồng L

H nội - Đồng Hới

H nội - Đng H

Chợ Sy - H nội  

Vinh - H nội

Yn Trung - H nội  

Hương Phố - H nội

Đồng L - H nội

Đồng Hới - H nội

Đng H - H nội

H nội - Huế

H nội - Lăng C

H nội - Đ nẵng

H nội - Tam Kỳ

Huế - H nội

Lăng C - H nội

Đ Nẵng - H nội  

Tam Kỳ - H nội

H nội - Ni Thnh

H nội - Quảng Ngi

H nội - Diu Tr

H nội - Tuy Ha

H nội - Nha Trang

Ni Thnh- H nội

Quảng Ngi - H nội

Diu Tr - H nội 

Tuy Ha - H nội

Nha Trang - H nội

H nội - Thp Chm

H nội - Mương Mn

H nội - Bin Ha

H nội - Si gn

Thp Chm - H nội

Mương Mn - H nội

Bin Ha - H nội

Si gn - H nội

1. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội - Si gn

Si gn - H nội

Si gn - Bin Ha

Si gn - Mương Mn

Si gn - Thp Chm

H nội - Si gn

Bin Ha - Si gn

Mương Mn - Si gn

Thp Chm - Si gn

Si gn - Nha Trang

Si gn - Tuy Ha

Si gn - Diu Tr

Si gn - Quảng Ngi

Si gn - Ni Thnh

Nha Trang - Si gn

Tuy Ha - Si gn

Diu Tr - Si gn

Quảng Ngi - Si gn

Ni Thnh - Si gn

Si gn - Tam Kỳ

Si gn - Đ nẵng

Si gn - Lăng C

Si gn - Huế

Tam Kỳ - Si gn

Đ nẵng - Si gn

Lăng C - Si gn

Huế - Si gn

Si gn - Đng H

Si gn - Đồng Hới

Si gn - Đồng L

Si gn - Hương Phố

Si gn - Yn Trung

Si gn - Vinh

Si gn - Chợ Sy

Đng H - Si gn

Đồng Hới - Si gn

Đồng L - Si gn

Hương Phố - Si gn

Yn Trung - Si gn

Vinh - Si gn

Chợ Sy - Si gn

Si gn - Thanh Ha

Si gn - Bỉm Sơn

Si gn - Ninh Bnh

Si gn - Hương Phố

Si gn - Nam Định

Si gn - Phủ L

Thanh Ha - Si gn

Bỉm Sơn - Si gn

Ninh Bnh - Si gn

Hương Phố - Si gn

Nam Định - Si gn

Phủ L - Si gn

 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)6675.5058

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o