Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Tu TN2 chạy hng ngy

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Bảng giờ tu TN2 chạy hng ngy

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga Si gn đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga Đ nẵng v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 22h49 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 22h52, ring đối với ga Si gn, v l ga xuất pht, Ga H nội l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Si Gn 0 13:10 13:10
Bin Ha 29 13:55 13:50
Long Khnh 77 15:09 15:06
Suối Kiết 123 15:54 15:52
Bnh Thuận 175 17:04 16:59
Ma Lm 193 17:25 17:22
Sng Mao 242 18:11 18:08
Thp Chm 318 19:39 19:26
Ng Ba 362 20:25 20:22
Nha Trang 411 21:29 21:17
Ninh Ho 445 22:19 22:16
Gi 472 22:48 22:45
Tuy Ho 528 23:52 23:47
Diu Tr 630 01:50 01:30
Bồng Sơn 709 03:29 03:26
Đức Phổ 758 04:20 04:17
Quảng Ngi 798 05:21 05:16
Ni Thnh 836 06:05 06:02
Tam Kỳ 861 06:37 06:32
Ph Cang 884 07:03 07:00
Tr Kiệu 901 07:21 07:18
Đ Nẵng 935 08:35 08:15
Lăng C 971 10:16 10:04
Huế 1038 12:14 12:06
Đng H 1104 13:32 13:29
Đồng Hới 1204 15:35 15:15
Đồng L 1290 17:42 17:29
Hương Phố 1339 18:50 18:45
Yn Trung 1386 19:50 19:45
Vinh 1407 20:33 20:21
Chợ Sy 1447 21:18 21:15
Minh Khi 1529 22:40 22:37
Thanh Ho 1551 23:36 23:30
Bỉm Sơn 1585 00:16 00:13
Ninh Bnh 1611 01:06 01:01
Nam Định 1639 01:43 01:38
Phủ L 1670 02:23 02:18
H Nội 1726 03:30 03:30

 

 

 

 
Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o