Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tàu | Bảng giá vé tàu | Liên hệ | Du lịch | Cho thuê xe
VÉ TÀU HỎA
Bảng giá vé tàu hỏa Bảng giá vé tàu hỏa
Bảng giờ tàu hỏa Bảng giờ tàu hỏa
Tuyến Tàu Hà nội - Sapa Tuyến Tàu Hà nội - Sapa
Tuyến Tàu Thống Nhất Tuyến Tàu Thống Nhất
Tuyến Tàu Địa Phương Tuyến Tàu Địa Phương
Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế
 
GIÁ VÉ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Giá vé tàu Hỏa Tàu HP1 Giá vé tàu Hỏa Tàu HP1
Giá vé tàu Hỏa Tàu LP3 Giá vé tàu Hỏa Tàu LP3
Giá vé tàu Hỏa Tàu LP5 Giá vé tàu Hỏa Tàu LP5
Giá vé tàu Hỏa Tàu LP7 Giá vé tàu Hỏa Tàu LP7
 
GIÁ VÉ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI
Giá vé tàu Hỏa Tàu HP2 Giá vé tàu Hỏa Tàu HP2
Giá vé tàu Hỏa Tàu LP2 Giá vé tàu Hỏa Tàu LP2
Giá vé tàu Hỏa Tàu LP6 Giá vé tàu Hỏa Tàu LP6
Giá vé tàu Hỏa Tàu LP8 Giá vé tàu Hỏa Tàu LP8
 
GIỜ TÀU HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Giờ tàu Hỏa Tàu HP1 Giờ tàu Hỏa Tàu HP1
Giờ tàu Hỏa Tàu LP3 Giờ tàu Hỏa Tàu LP3
Giờ tàu Hỏa Tàu LP5 Giờ tàu Hỏa Tàu LP5
Giờ tàu Hỏa Tàu LP7 Giờ tàu Hỏa Tàu LP7
 
GIỜ TÀU HẢI PHÒNG - HÀ NỘI
Giờ tàu Hỏa Tàu HP2 Giờ tàu Hỏa Tàu HP2
Giờ tàu Hỏa Tàu LP2 Giờ tàu Hỏa Tàu LP2
Giờ tàu Hỏa Tàu LP6 Giờ tàu Hỏa Tàu LP6
Giờ tàu Hỏa Tàu LP8 Giờ tàu Hỏa Tàu LP8
 
Vé tàu thống nhất
SE1 SE1 Tàu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tàu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tàu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tàu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tàu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tàu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tàu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tàu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tàu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tàu chậm nhất SG-HN
 
 
Vé tàu Lào Cai - Sapa
SP1 SP1 Tàu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tàu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tàu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tàu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tàu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tàu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tàu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tàu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tàu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tàu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tàu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tàu chậm nhất LC-HN
 
 
Vé tàu Hà nội - Vinh - Hà nội
NA1 NA1 Tàu Hà nội - Vinh
NA2 NA2 Tàu Vinh - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Huế - Hà nội
HN1 HN1 Tàu Hà nội - Huế
HN2 HN2 Tàu Huế - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Đà nẵng
SE19 SE19 Tàu Hà nội - Đà nẵng
SE20 SE20 Tàu Đà nẵng - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Thanh Hóa
TH1 Tàu HN - Thanh Hóa
TH2 TH2 Tàu Thanh Hóa - HN
 
Vé tàu Hà nội - Yên Bái
YB1 Tàu HN - Yên Bái
YB2 YB2 Tàu Yên Bái - HN
 
 
 
Thông tin Hữu ích
 
 
 
Tham quan Hà nội 1 ngày

Số lượng khách truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THÔNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ vé tàu cao cấp Dịch vụ vé tàu cao cấp
Quy định miễn giảm vé Quy định miễn giảm vé
Quy định mua vé Quy định mua vé
Quy định trả đổi vé Quy định trả đổi vé
Quy định gửi nhận hàng Quy định gửi nhận hàng
Danh bạ ga tàu hỏa Danh bạ ga tàu hỏa
 
 
     

Dịch vụ vé tàu cao cấp

Quy định miễn giảm vé

Quy định mua vé

Quy định trả đổi vé

Quy định gửi nhận hàng

Danh bạ ga tàu hỏa

 

Tuyến Hà nội - Hải phòng là một trong những tuyến đường bận rộn nhất. Tuy nhiên tàu hỏa đi Hải phòng chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế so với các phương tiện đường bộ khác như ô tô về sự tiện lợi, tuy nhiên xét trên góc độ an toàn thì tàu hỏa chính là sự lựa chọn không tồi. Hiện tàu hỏa Hà nội - Hải phòng - Hà nội cũng đã có một số toa tàu đẹp, tiện nghi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hộp thư góp ý

Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT
 

 

o