V xe đi Sapa

Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - LO CAI
Gi v tu Hỏa Tu LC1 Gi v tu Hỏa Tu LC1
Gi v tu Hỏa Tu LC3 Gi v tu Hỏa Tu LC3
Gi v tu Hỏa Tu SP1 Gi v tu Hỏa Tu SP1
Gi v tu Hỏa Tu SP3 Gi v tu Hỏa Tu SP3
Gi v tu Hỏa Tu SP7 Gi v tu Hỏa Tu SP7
Gi v tu Hỏa Tu SP5 Gi v tu Hỏa Tu SP5
 
GI V LO CAI - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu LC2 Gi v tu Hỏa Tu LC2
Gi v tu Hỏa Tu LC4 Gi v tu Hỏa Tu LC4
Gi v tu Hỏa Tu SP2 Gi v tu Hỏa Tu SP2
Gi v tu Hỏa Tu SP4 Gi v tu Hỏa Tu SP4
Gi v tu Hỏa Tu SP8 Gi v tu Hỏa Tu SP8
Gi v tu Hỏa Tu SP6 Gi v tu Hỏa Tu SP6
 
GIỜ TU H NỘI - LO CAI
Giờ tu Hỏa Tu LC1 Giờ tu Hỏa Tu LC1
Giờ tu Hỏa Tu LC3 Giờ tu Hỏa Tu LC3
Giờ tu Hỏa Tu SP1 Giờ tu Hỏa Tu SP1
Giờ tu Hỏa Tu SP3 Giờ tu Hỏa Tu SP3
Giờ tu Hỏa Tu SP7 Giờ tu Hỏa Tu SP7
Giờ tu Hỏa Tu SP5 Giờ tu Hỏa Tu SP5
 
GIỜ TU LO CAI - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu LC2 Giờ tu Hỏa Tu LC2
Giờ tu Hỏa Tu LC4 Giờ tu Hỏa Tu LC4
Giờ tu Hỏa Tu SP2 Giờ tu Hỏa Tu SP2
Giờ tu Hỏa Tu SP4 Giờ tu Hỏa Tu SP4
Giờ tu Hỏa Tu SP8 Giờ tu Hỏa Tu SP8
Giờ tu Hỏa Tu SP6 Giờ tu Hỏa Tu SP6
 
V tu thống nhất
SE1 SE1 Tu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
SP1 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
NA1 NA1 Tu H nội - Vinh
NA2 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
HN1 HN1 Tu H nội - Huế
HN2 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
SE19 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
SE20 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
TH1 Tu HN - Thanh Ha
TH2 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
YB1 Tu HN - Yn Bi
YB2 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ v tu cao cấp Dịch vụ v tu cao cấp
Quy định miễn giảm v Quy định miễn giảm v
Quy định mua v Quy định mua v
Quy định trả đổi v Quy định trả đổi v
Quy định gửi nhận hng Quy định gửi nhận hng
Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ ga tu hỏa
 
 
V tu H Nội - Lang Khay Tu SP7 chạy hng ngy

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

V tu H Nội - Lang Khay Tu SP7 chạy hng ngy

Tu SP7 l tu nhanh chạy tuyến tu H nội - Lo Cai (Sapa) phục vụ khch đi du lịch, khch đi cng tc v cc nhu cầu khc. Đy l loại tu du lịch, chất lượng toa tu, dịch vụ kh tốt. Ngnh Đường Sắt đang cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ, tốc độ chạy tu tuyến H nội - Lo Cai bằng đầu tư hng ngn tỷ đồng để ngy cng đp ứng nhu cầu đi lại của khch hng. Qu khch tham khảo bảng gi v v giờ tu SP7 dưới đy.

Bảng giờ tu SP7

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Yn Bi th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Yn Bi.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Gia Lm th giờ tu đến l 22h15 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 22h18, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Lo Cai l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội 0 20:17 20:17
Lang Khay 219 02:14 02:11

 

Gi v

HNH KHCH CH : Gi v tu SP7 khng bao gồm tiền ăn.  Tu SP7 l tu chạy nhanh, chạy hng ngy đỗ t ga trn lộ trnh H nội - Lo Cai - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga H nội nn qu khch sẽ khng thấy ga H nội, qu khch c thể tham khảo gi v từ H nội tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ H nội tới Lo Cai. Tu SP1 chủ yếu c cc hạng v:  AnLT1, AnLT2 (xin mời bấm tại đy xem bảng k hiệu). Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.  

 

 
  Loại chỗ Gi v
A2TL Ngồi mềm xe 2 tầng điều ha 160.000 ₫
AnLT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 325.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 325.000 ₫
AnLvT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 (VIP) 405.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 195.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 195.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 285.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 265.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 235.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 180.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 170.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 160.000 ₫
GP Ghế phụ 92.000 ₫
NC Ngồi cứng 115.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều ho 130.000 ₫
NM Ngồi mềm 125.000 ₫
NML Ngồi mềm điều ho 160.000 ₫
  (Gi v trn đ bao gồm bảo hiểm v thuế gi trị gia tăng)  

  
 

 

 
 
 
Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 

Cc tuyến đường khc trn tu SP7:


 

Ga đi Cự ly Giờ đến
H Nội - Gia Lm 5 20:32
H Nội - Phc Yn 39 21:24
H Nội - Việt Tr 73 22:6
H Nội - Phủ Đức 82 22:25
H Nội - Ph Thọ 99 22:55
H Nội - Yn Bi 155 0:13
H Nội - Lang Khay 219 2:11
H Nội - Bảo H 237 2:43
H Nội - Phố Lu 262 3:27
H Nội - Lo Cai 294 4:35

 

 

Cc tu Lo Cai Sapa khc:


 

Tu Du lịch

SP1 SP1

SP2 SP2

SP3 SP3

SP4 SP4

SP5 SP5

SP6 SP6

SP7 SP7

SP8 SP8

 

Tu chậm

LC1 LC1

LC2 LC2

LC3 LC3

LC4 LC4

 

Tu tăng cường ( chạy vo dịp cao điểm)

LC5 LC5

LC6 LC6

LC7 LC7

LC8 LC8

LC9 LC9

LC10 LC10

 

 

 

Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

 

 

o