Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Tu hỏa cao cấp H nội - Hải phng - H nội

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Để đp ứng nhu cầu đi lại của nhn dn, tại Ga Hải Phng, Cng ty cổ phần dịch vụ Đường sắt Hoa Phượng v cng ty vận tải hnh khch H Nội chnh thức đưa tuyến tu hỏa chở khch chất lượng cao chạy tuyến đường Hải Phng – H Nội vo hoạt động.

 

Bảng gi v tu hỏa tuyến chất lượng cao H nội - Hải phng - H nội:

Gi v tu hỏa H nội - Hải phng

Ga đi

Ga đến

Gi toa xe B

Gi toa xe A

H nội

Hải phng

60.000đ

65.000đ

 

Gi v tu hỏa Hải phng - H nội:

Ga đi

Ga đến

Gi toa xe B

Gi toa xe A

Hải phng

H nội

60.000đ

65.000đ

Ghi ch: Gi v đ bao gồm ph chuyển v trong phạm vi nội thnh H nội

 

Bảng giờ tu hỏa tuyến chất lượng cao H nội - Hải phng - H nội:

Tuyến H nội - Hải phng
Ga xuất pht Ga cuối
Tn ga Thời gian Tn ga Thời gian
H nội (Tu HP1) 6h00 Hải phng 8h15
Long Bin (Tu LP3) 9h30 12h10

H nội (Tu LP5)

(T7,CN,lễ,tết)

15h25

18h00

Long Bin (Tu LP5)

(Cc ngy thường)

15h35

Long Bin (Tu LP7)

18h10

20h35

 

Tuyến Hải phng - H nội 
Ga xuất pht Ga cuối
Tn ga Thời gian Tn ga Thời gian
Hải phng 6h10 (Tu LP2) Long Bin 8h40
8h55 (Tu LP6)8

Long Bin

(Cc ngy thường)

11h15

H nội

(T7,CN,lễ,tết)

11h25
15h10 (Tu LP2)

Long Bin

17h40
18h40 (Tu HP2) H nội 21h05

 

Lin hệ đặt v: 04.8582.8075

Hotline: 0913.053.336

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o