Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Tu K27.6

Tuyến tu K27.6

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Bắc Kinh - Bnh Nhưỡng 17:30 - 19:30
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ga: Bắc Kinh Ty (Trung Quốc), lc: 17:30
- Đến ga: Bnh Nhưỡng (Bắc Triều Tin), lc: 19:30
- Khoảng cch: 1371 km

Gi v + VAT + bảo hiểm (đơn vị tnh: Swiss France)
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường điều ha:   93,38
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường điều ha:   93,38

Ghi ch: Thứ Hai, Tư, Năm, Bảy hng tuần từ Bắc Kinh, đến Bnh Nhưỡng vo Thứ Ba, Năm, Su, Chủ Nhật hng tuần, thời gian đến, đi được tnh theo giờ địa phương.

''Luật đường sắt c hiệu lực từ ngy 01/01/2006, quy định về quy tắc, tn hiệu giao thng v bảo đảm trật tự, an ton giao thng ĐS''

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o