Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tu Hỏa tuyến thống nhất khởi hnh từ Si gn

 

Bảng Giờ tu Hỏa tuyến thống nhất chiều Si gn đi

 

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn giờ tu đến cc ga mnh cần

Ga đi

Ga đến

 

Ga Si gn

Bin Ha

Mương Mn

Thp Chm

Nha Trang

Tuy Ha

Diu Tr

Quảng Ngi

Ni Thnh

Tam Kỳ

Đ nẵng

Lăng C

Huế

Đng H

Đồng Hới

Đồng L

Hương Phố

Yn Trung

Vinh

Chợ Sy

Thanh Ha

Bỉm Sơn

Ninh Bnh

Nam Định

Phủ L

H nội

 

 

Bảng Giờ tu Hỏa tuyến thống nhất chiều về Si gn

 

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn giờ tu đến cc ga mnh cần

Ga đi

Ga đến

Bin Ha

Mương Mn

Thp Chm

Nha Trang

Tuy Ha

Diu Tr

Quảng Ngi

Ni Thnh

Tam Kỳ

Đ nẵng

Lăng C

Huế

Đng H

Đồng Hới

Đồng L

Hương Phố

Yn Trung

Vinh

Chợ Sy

Thanh Ha

Bỉm Sơn

Ninh Bnh

Nam Định

Phủ L

H nội

 

Ga Si gn

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o