Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1 Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3 Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5 Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7 Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1 Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2 Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4 Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6 Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8 Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2 Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1 Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3 Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5 Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7 Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1 Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2 Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4 Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6 Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8 Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2 Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
V tu thống nhất
SE1 SE1 Tu nhanh HN-SG
SE2 SE2 Tu nhanh SG-HN
SE3 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
SE4 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
SE5 SE5 Tu chậm HN-SG
SE6 SE6 Tu chậm SG-HN
SE7 SE7 Tu nhanh HN-SG
SE8 SE8 Tu nhanh SG-HN
TN1 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
TN2 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
SP1 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
SP2 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
SP3 SP3 Tu nhanh HN-LC
SP4 SP4 Tu nhanh LC-HN
SP5 SP5 Tu nhanh HN-LC
SP6 SP6 Tu nhanh LC-HN
SP7 SP7 Tu nhanh HN-LC
SP8 SP8 Tu nhanh LC-HN
LC1 LC1 Tu chậm HN-LC
LC2 LC2 Tu chậm LC-HN
LC3 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
LC4 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
NA1 NA1 Tu H nội - Vinh
NA2 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
HN1 HN1 Tu H nội - Huế
HN2 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
SE19 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
SE20 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
TH1 Tu HN - Thanh Ha
TH2 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
YB1 Tu HN - Yn Bi
YB2 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 

hỗ trợ trực tuyến

 
THNG TIN CẦN THIẾT  
   
Dịch vụ v tu cao cấp Dịch vụ v tu cao cấp
Quy định miễn giảm v Quy định miễn giảm v
Quy định mua v Quy định mua v
Quy định trả đổi v Quy định trả đổi v
Quy định gửi nhận hng Quy định gửi nhận hng
Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ ga tu hỏa
 
V tu Si gn - Bnh Thuận tu SE8

V xe đi Sapa

 

V tu Si gn - Bnh Thuận.

Tu SE8 l tu nhanh chạy tuyến tu thống nhất Bắc Nam, ngnh Đường Sắt đang cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ, tốc độ chạy tu để ngy cng đp ứng nhu cầu đi lại của khch hng. Qu khch tham khảo bảng gi v v giờ tu SE8 dưới đy.

Bảng giờ tu Si gn - Bnh Thuận chạy tu SE8

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga Si gn đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga Si gn v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 00h16 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 00h19, ring đối với ga Si gn, v l ga xuất pht, Ga H nội l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Si Gn 0 06:00 06:00
Bnh Thuận 175 09:30 09:25

Gi v tu Si gn - Bnh Thuận chạy tu SE8

HNH KHCH CH : Gi v tu SE8 khng bao gồm tiền ăn. Tu SE8 l tu chạy nhanh, chạy hng ngy dừng t ga trn lộ trnh H nội - Si gn - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga Si gn nn qu khch sẽ khng thấy ga Si gn, qu khch c thể tham khảo gi v từ Si gn tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ Si gn tới H nội. Tu SE8 chủ yếu c cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

  Loại chỗ Gi v
AnLT1 Nằm mềm điều ho tầng 1 211.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều ho tầng 2 199.000 ₫
AnT1 Nằm mềm tầng 1 179.000 ₫
AnT2 Nằm mềm tầng 2 167.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều ho tầng 1 189.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều ho tầng 2 177.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều ho tầng 3 147.000 ₫
BnT1 Nằm cứng tầng 1 163.000 ₫
BnT2 Nằm cứng tầng 2 148.000 ₫
BnT3 Nằm cứng tầng 3 123.000 ₫
GP Ghế phụ 73.000 ₫
NC Ngồi cứng 91.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều ho 104.000 ₫
NM Ngồi mềm 104.000 ₫
NML Ngồi mềm điều ho 136.000 ₫
  (Gi v trn đ bao gồm bảo hiểm v thuế gi trị gia tăng)  

 

 


 
 
 
Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 

Cc tuyến đường khc trn tu SE8:


 

Ga đi Cự ly Giờ đến
Si gn - Bin Ha 29 06:39
Si gn - Long Khnh 77 07:41
Si gn - Bnh Thuận 175 09:25
Si gn - Thp Chm 318 11:43
Si gn - Nha Trang 411 13:18
Si gn - Tuy Ha 528 15:27
Si gn - Diu Tr 630 17:06
Si gn - Quảng Ngi 798 20:13
Si gn - Tam Kỳ 861 21:23
Si gn - Đ nẵng 935 22:44
Si gn - Huế 1038 01:28
Si gn - Đng H 1104 02:50
Si gn - Đồng Hới 1204 04:35
Si gn - Đồng L 1290 06:50
Si gn - Hương Phố 1339 07:55
Si gn - Yn Trung 1386 08:52
Si gn - Vinh 1407 09:19
Si gn - Chợ Sy 1447 10:07
Si gn - Thanh Ha 1551 11:49
Si gn - Ninh Bnh 1611 13:11
Si gn - Nam Định 1639 13:45
Si gn - Phủ L 1670 14:24
Si gn - H Nội 1726 15:33

 

Cc tu thống nhất bắc nam khc:


 

SE1 SE1

SE2 SE2

SE3 SE3

SE4 SE4

SE5 SE5

SE6 SE6

SE7 SE7

SE8 SE8

TN1 TN1

TN2 TN2

 

 

 

Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trang chủ | Giới thiệu | Bảng giờ tu | Bảng gi v tu | Lin hệ | Du lịch | Cho thu xe

 

   Copyright Cng ty Cổ phần Thương Mại & Du lịch Hm Nay