Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Tu K23.23

Tuyến tu K23.23

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
 Bắc Kinh - Ulan Bato 07:45 - 13:20
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu K23.23
- Chạy tuyến: Bắc Kinh (Trung Quốc)-Ulan Bato (Mng Cổ)
- Từ ga: Bắc Kinh Ty (Trung Quốc), lc: 07:45
- Đến ga: Ulan Bato (Mng Cổ), lc: 13:20
- Khoảng cch: 1561 km
- Thời gian chạy: 5 giờ 35 pht
- Tốc độ lữ hnh: 279,6 km/giờ

Gi v + VAT + bảo hiểm (đơn vị tnh: Swiss France)
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường điều ha:   108
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường điều ha:   108

Ghi ch: Thứ Ba hng tuần từ Bắc Kinh, đến Ulaanbataar vo Thứ Tư hng tuần, c hiệu lực từ 01/01/08 đến 27/05/08, thời gian đến, đi tnh theo giờ địa phương

''Nghim cấm nm đất đ v cc vật khc gy nguy hiểm ln tu v từ trn tu xuống'' 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khch truy cập

 

   Thng tin Hữu ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o