Trở lại trang chủ

Ga Hải Pḥng
Địa chỉ : Số 75 Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền
Tỉnh/ Thành phố : Hải Pḥng
Điện thọai : (84-31) 3921333
Fax : (84-31) 3921347