Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tàu  |  Bảng Giá vé tàu  |  Liên Hệ
VÉ TÀU HỎA
Bảng giá vé tàu hỏa
Bảng giờ tàu hỏa
Tuyến Tàu Hà nội - Sapa
Tuyến Tàu Thống Nhất
Tuyến Tàu Địa Phương
Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế
 
Vé tàu thống nhất
 SE1 Tàu nhanh HN-SG
 SE2 Tàu nhanh SG-HN
 SE3 Tàu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tàu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tàu chậm HN-SG
 SE6 Tàu chậm SG-HN
 SE7 Tàu nhanh HN-SG
 SE8 Tàu nhanh SG-HN
 TN1 Tàu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tàu chậm nhất SG-HN
 
 
Vé tàu Lào Cai - Sapa
 SP1 Tàu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tàu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tàu nhanh HN-LC
 SP4 Tàu nhanh LC-HN
 SP5 Tàu nhanh HN-LC
 SP6 Tàu nhanh LC-HN
 SP7 Tàu nhanh HN-LC
 SP8 Tàu nhanh LC-HN
 LC1 Tàu chậm HN-LC
 LC2 Tàu chậm LC-HN
 LC3 Tàu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tàu chậm nhất LC-HN
 
 
Vé tàu Hà nội - Vinh - Hà nội
 NA1 Tàu Hà nội - Vinh
 NA2 Tàu Vinh - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Huế - Hà nội
 HN1 Tàu Hà nội - Huế
 HN2 Tàu Huế - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Đà nẵng
 SE19 Tàu Hà nội - Đà nẵng
 SE20 Tàu Đà nẵng - Hà nội
 
 
Vé tàu Hà nội - Thanh Hóa
 TH1 Tàu HN - Thanh Hóa
 TH2 Tàu Thanh Hóa - HN
 
Vé tàu Hà nội - Yên Bái
 YB1 Tàu HN - Yên Bái
 YB2 Tàu Yên Bái - HN
 
 
Thông tin Hữu ích
 
 
 
 

Số lượng khách truy cập

 
 
 
 
 
 
Vé tàu Tết Ất Mùi 2015: Kế hoạch chạy tàu khách Thống nhất

Dịch vụ vé tàu cao cấp

Quy định miễn giảm vé

Quy định mua vé

Quy định trả đổi vé

Quy định gửi nhận hàng

Danh bạ ga tàu hỏa

Vé tàu Tết Ất Mùi 2015 sẽ chính thức bán vé từ ngày 10/10/2013, xin quư khách vui ḷng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: dichvuvetau24h@gmail.com hoặc số điện thoại dưới đây:

Số điện thoại đặt vé Tết: 04.3933.4660 - 0917.243.336

 KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH TẾT GIÁP NGỌ NĂM 2014

 

I- KẾ HOẠCH CHẠY TÀU THỐNG NHẤT:

TÀU ĐI

Chiều Hà Nội-Sài G̣n

TÀU VỀ

Chiều Sài G̣n - Hà Nội

LỊCH CHẠY TRƯỚC TẾT

LỊCH CHẠY SAU TẾT

MÁC TÀU

GIỜ

ĐI

GIỜ

ĐẾN

MÁC TÀU

GIỜ

ĐI

GIỜ

ĐẾN

SE1

19h00

3h45

SE2

19h00

3h51

Chạy b́nh thường hàng ngày

Chạy b́nh thường hàng ngày

SE3

23h00

4h30

SE4

23h00

4h30

Chạy b́nh thường hàng ngày

Chạy b́nh thường hàng ngày

SE5

9h00

18h37

SE6

9h00

19h26

Chạy b́nh thường hàng ngày

Chạy b́nh thường hàng ngày

SE7

6h15

15h11

SE8

6h25

15h07

Chạy b́nh thường hàng ngày

Chạy b́nh thường hàng ngày

SE9

HNội

21h40

 

Đ.Hới

10h24

 

N.Trang

6h06

 

Sài G̣n

14h44

 

SE10

N.Trang

7h37

 

S.G̣n

21h50

 

HNội

14h43

 

Đ.Hới

3h05

 

Tàu SE9 chạy từ 20/1 đến hết ngày 27/01/2014 (Tức ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Quư Tỵ), tàu SE10 chạy từ 22/01 đến hết ngày 29/01/2014 từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu SE9. Tàu SE9 chạy các ngày 17, 18/01/2014 từ Hà Nội đến Sài G̣n. Tàu SE10 chạy các ngày 19, 20/01/2014 từ Sài G̣n đến Hà Nội.

Tàu SE9 chạy từ ngày 05/02 đến ngày 16/02/2014, tàu SE10 chạy từ ngày 03/02 đến 14/02/2014 từ Đồng Hới đến Sài G̣n và ngược lại.  

SE11

Vinh

6h28

Sài G̣n

17h58

SE12

Sài G̣n

23h30

Vinh

9h44

Tàu SE11 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 31/01/2014 (Tức ngày 17 tháng Chạp năm Quư Tỵ đến mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tàu SE12 chạy từ 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 từ Vinh đến Sài G̣n và ngược lại. Các ngày 28, 29/01/2014 không có tàu SE11. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE11 xuất phát tại Hà Nội.

Tàu SE11/12 chạy từ ngày 03/02 đến hết ngày 16/02/2014 (tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài G̣n và ngược lại.

 

SE13

8h25

2h10

SE14

8h30

2h08

Chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 29/01/2014 (Tức ngày 17 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quư Tỵ).

Tàu SE13/14 chạy từ ngày 05/02 đến hết ngày 17/02/2014 (tức từ ngày 06 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

SE15

Vinh

17h30

Sài G̣n

5h40

SE16

Sài G̣n

10h00

Vinh

20h59

SE15 chạy từ ngày 17/01 đến hết 30/01/2014 (Tức từ 17 đến 30 tháng Chạp năm Quư Tỵ), tàu SE16 chạy từ ngày 18/01 đến hết ngày 29/01/2014 từ Vinh đến Sài G̣n và ngược lại. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội.  Các ngày 28 và 29/01/2014 không có tàu SE15.

Tàu SE15/16 chạy từ ngày 03/02 đến hết ngày 16/02/2014 (tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài G̣n và ngược lại.

SE17

12h40

7h30

SE18

11h50

5h20

Chạy từ ngày 18/1/2014 đến hết ngày 28/01/2014 (Từ ngày 18 đến 28 tháng Chạp năm Quư Tỵ). Riêng ngày 19/01/2014 không có SE17/18.

Tàu SE17/18 chạy từ ngày 04/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

TN3

13h50

8h15

TN4

14h10

8h00

TN3 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 (Tức từ 17 đến 28 tháng Chạp năm Quư Tỵ). Tàu TN3 xuất phát ngày 26/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN4 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 27/01/2014.

Tàu TN3/4 chạy lại từ ngày 02/02 đến hết ngày 17/02/2014 (tức từ 03 đến hết 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

TN5

15h40

10h32

TN6

15h45

9h28

TN5 chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 30/01/2014 (Tức ngày 17 đến 30 tháng Chạp năm Quư Tỵ). Riêng các ngày 18/01 và 29/01/2014 không có tàu TN5. Tàu TN5 ngày 27/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN6 chạy từ ngày 18/01/2014 đến hết ngày 28/01/2014.

Tàu TN5/6 chạy lại từ ngày 03/02 đến hết ngày 18/02/2014 (tức từ ngày 04 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

 

TN7

20h40

13h49

TN8

20h30

13h45

 

Chạy từ ngày 17/01 đến hết ngày 28/01/2014 (Tức ngày 17 đến 28 tháng Chạp năm Quư Tỵ).

 

Tàu TN7/8 chạy lại từ ngày 04/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

TN17

13h15

3h05

TN18

13h15

3h01

Chạy b́nh thường hàng ngày

Chạy b́nh thường hàng ngày

TN21

Thanh Hóa

13h40

Sài G̣n

2h34

TN22

Sài G̣n

16h20

Thanh Hóa

6h20

Tàu TN21 chạy từ 18/01 đến hết 29/01/2014 (tức ngày 18 đến 29 tháng Chạp năm Quư Tỵ), tàu TN22 chạy từ ngày 18/01 đến hết ngày 28/01/2014 (tức từ ngày 18 đến hết 28 tháng Chạp năm Quư Tỵ) từ Thanh Hóa đến Sài G̣n và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu TN21.

Tàu TN21 chạy từ ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014. Tàu TN22 chạy từ ngày  05/02/2014 đến hết ngày 17/02/2014.

 

 

 

SE24

Đà Nẵng

16h00

Hà Nội

13h05

Chạy các ngày 27 28/01/2014 (Tức 27, 28 tháng Chạp năm Quư Tỵ) từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

Sau Tết không chạy.

Ghi chú: Các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18 chạy b́nh thường trong các ngày nghỉ Tết từ 30/01 đến 02/02/2014 (Tức 30, 1, 2, 3 Tết).

II- QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ TÀU THỐNG NHẤT:

1. Từ ngày 01/10/2013 bán vé 05 đôi tàu Thống Nhất chính (gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18) chạy từ ngày 14/01 đến 19/01/2014. Từ ngày 10/10/2013 bán vé rộng răi tất cả các tàu Thống Nhất chạy trong dịp Tết 2014.

2. Tổ chức nhiều phương thức bán vé:

Bán vé tại ga (ga A đường Lê Duẩn, ga B đường Trần Quư Cáp, trạm Long Biên). Tổ chức bán vé khứ hồi chiều Sài G̣n Hà Nội; Bán vé tại các Đại lư bán vé tàu hỏa; Bán vé lưu động tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; Bán vé qua tin nhắn SMS; Bán vé qua điện thoại đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7Km qua số điện thoại 04-39423949.

3. Đối với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quư Tỵ) và các đoàn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết từ ngày 03/02/2014 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày mồng 4 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), ĐSVN quy định như sau:

+ Hành khách có nhu cầu trả lại vé, đổi vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và mức khấu trừ l�30% tiền vé.

+ Không áp dụng giảm giá cho các tập thể đi tàu trong thời gian cao điểm này.

+ Tổ chức chuyển đổi giường tầng 1 toa xe nằm điều ḥa khoang 4 giường (Mỗi giường tầng 1 được bán thành 3 vé ghế ngồi), giá vé được tính bằng giá vé ngồi mềm tương ứng.

+ Tổ chức bán vé ghế phụ, giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé thấp nhất đoàn tàu. Hành khách mua vé ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa.

+ Trong dịp cao điểm này, Đường sắt không tổ chức bán vé bổ sung, nối chặng cho hành khách trên tàu, hành khách phải có vé đi tàu hợp lệ mới được vào ga lên tàu. 

4. Đối với các đoàn tàu Thống Nhất chiều Sài G̣n Hà Nội chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quư Tỵ): Khi mua vé có ga đi thuộc các ga từ Sài G̣n đến Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Hà Nội, hành khách phải xuất tŕnh CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận).

5. Hành khách mua vé đi tàu Thống Nhất số chẵn xuất phát tại Sài G̣n từ ngày 20/01 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quư Tỵ) và các tàu Thống Nhất số lẻ xuất phát tại Hà Nội từ ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày mồng 4 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua, mua nhiều hơn 5 vé liên hệ Lănh đạo Đội vé để giải quyết.

III- QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ TÀU ĐỊA PHƯƠNG:

1. Thời gian cao điểm Tết đối với các tàu Địa phương được quy định như sau:

+ Trước Tết: Kể từ 0h00 ngày 20/01 đến hết ngày 29/01/2014 (Từ 20 đến 29 tháng Chạp năm Quư Tỵ).

+ Sau Tết: Kể từ 0h00 ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014 (Từ 04 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

2. Việc giảm giá vé, trả lại vé, đổi vé với tàu khách Địa phương trong thời gian cao điểm như sau:

+ Không áp dụng giảm giá đối với các tập thể.

+ Tập thể, cá nhân mua vé loại chỗ giường nằm điều ḥa không khí của các tàu tuyến Hà Nội Lào Cai, Hà Nội - VInh không đi tàu trả lại vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ l�30% tiền vé.

+ Hành khách mua vé hành lư xe máy trong thời gian cao điểm nói trên nếu không đi tàu trả lại vé phải chịu khấu trừ 20% tiền vé.

3. Hành khách mua vé đi tàu Địa phương chạy trong thời gian từ 20/01 đến 15/02/2014 (tức 20 tháng chạp năm Quư Tỵ đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua, mua nhiều hơn 5 vé liên hệ Lănh đạo Đội vé để giải quyết.

 

 

Số điện thoại đặt vé Tết: 04.3933.4660 - 0917.243.336

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hộp thư góp ư

Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT
 

 

o