Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tàu| Giá Vé tàu | Tuyến Tàu hỏa| Vé tàu Cao tốc | Vé Open Bus | Vé máy bay | Liên hệ
VÉ TÀU HỎA
Bảng giá vé tàu hỏa
Bảng giờ tàu hỏa
Tuyến Tàu Hà nội - Sapa
Tuyến Tàu Thống Nhất
Tuyến Tàu Địa Phương
Tuyến Tàu Liên Vận Quốc Tế
 
Thông tin Hữu ích
 
 
 
Tham quan Hà nội 1 ngày

Số lượng khách truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Giờ tàu Hỏa tuyến thống nhất khởi hành từ Hà nội

Quư khách bấm vào dưới đây để lựa chọn thông tin ḿnh cần

Bảng Giờ tàu Hỏa tuyến thống nhất chiều Hà nội đi

 

Quư khách bấm vào dưới đây để lựa chọn giờ tàu đến các ga ḿnh cần

Ga đi

Ga đến

 

Ga Hà nội

Phủ lư

Nam Định

Ninh B́nh

Bỉm Sơn

Thanh Hóa

Chợ Sy

Vinh

Yên Trung

Hương Phố

Đồng Lê

Đồng Hới

Đông Hà

Huế

Lăng Cô

Đà nẵng

Tam kỳ

Núi Thành

Quảng Ngăi

Diêu Tŕ

Tuy Ḥa

Nha Trang

Tháp Chàm

Mương Mán

Biên Ḥa

Sài g̣n

 

 

Bảng Giờ tàu Hỏa tuyến thống nhất chiều về Hà nội

 

Quư khách bấm vào dưới đây để lựa chọn giờ tàu đến các ga ḿnh cần

Ga đi

Ga đến

Phủ lư

Nam Định

Ninh B́nh

Bỉm Sơn

Thanh Hóa

Chợ Sy

Vinh

Yên Trung

Hương Phố

Đồng lê

Đồng Hới

Đông Hà

Huế

Lăng Cô

Đà Nẵng

Tam Kỳ

Núi Thành

Quảng Ngăi

Diêu Tŕ

Tuy Ḥa

Nha Trang

Tháp Chàm

Mương Mán

Biên Ḥa

Sài g̣n

 

Ga Hà nội

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

   Hỗ trợ trực tuyến

Số lượng khách truy cập

 

   Thông tin Hữu ích

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hộp thư góp ư

Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT
 

 

o